NU.NL Corinne Keijzer Frankwatching Facebook-zelf

Eind 2014 ontstond er commotie over ‘de nieuwe regels voor Facebook-gebruikers’ die Facebook toen afkondigde. In de pers verschenen berichten waarin werd gesteld dat duizenden Nederlanders, uit onvrede vanwege het ‘nieuwe beleid’, hun Facebook-account zouden opzeggen. De ergernis over de aangescherpte voorwaarden en regels was groot.

In de loop van 2015, wanneer de regels (met ingang van 1 januari) van kracht zijn, zal blijken of het hier wel of niet om een storm in een glas water ging. Beëindigen duizenden mensen inderdaad hun Facebook-activiteiten?

De kans dat dit gebeurt is klein. (Inschatting op 20 december 2014). De verwarrende situatie lijkt ontstaan te zijn doordat vrijwel niemand de regels van Facebook daadwerkelijk leest.

Gelukkig zijn er ook ‘social-media-specialisten’ in en buiten de pers-gelederen die de regels en voorwaarden wel degelijk volledig doorpluizen en die er daardoor vervolgens een gefundeerde mening over kunnen geven.

Op deze pagina heb ik enkele linken geplaatst naar websites en publicaties van mensen die zich serieus in de Facebook-materie verdiept hebben. Hun bevindingen kunnen verhelderend zijn.

Het is niet mijn bedoeling om hier het gevaar van ‘Big Brother’ te relativeren. De komst van de social media en de constante stroom aan ontwikkelingen op ‘nano-technisch gebied’ hebben er toe geleid dat de privacy van alle Nederlanders veel minder beschermd en afgeschermd is dan ‘vroeger’ het geval was.

‘Vroeger’, toen er nog geen camera’s hingen in duizenden winkels, gebouwen en openbare ruimten, toen we nog niet verplicht waren om onze ID-kaart altijd op zak te hebben en toen niemand nog dag en nacht en overal getraceerd kon worden via mobieltjes, internet, navigatie-systemen en onder meer via betaal- en pin-automaten.

De zogenoemde nieuwe regels van Facebook zijn (in dit bredere perspectief geplaatst) niet werkelijk opzienbarend. Maar dat wil niet zeggen dat we er ons niet in hoeven te verdiepen.

Ab Drijver

Vijf Tips van RTV-Noord startpagina-leuke-dingen website-van-ab-drijver publicaties-van-ab-drijver ebooks muziek-van-ab-drijver eigen-websites facebook-privacy